ממונה בטיחות בבניה | פורטל הבטיחות של ישראל

בטיחות בבניה

  ממונה בטיחות בבניה ממונה בטיחות בבנייה הוא מקצוע אשר מעוגן בחוק והוא חשוב מאין כמותו. ממונה הבטיחות למעשה אחראי על כל ההיבטים הקשורים לבטיחות ובריאות...